SIKO B.V. HENGELO PRIVACY STATEMENT

Siko BV is gevestigd aan Winkelskamp 1, 7255 PZ Hengelo (Gld) en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Siko BV is te bereiken via info@sikobv.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Siko BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of leveringen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Siko BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het uitleveren van uw bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Siko BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Siko BV bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.


Delen van persoonsgegevens met derden

Siko BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Siko BV gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten niet voor (direct)-marketing en verkrijgt ook geen persoonsgegevens van andere partijen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Siko BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siko BV. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@sikobv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Siko BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons